WW-uitkering aanvragen

Hoe vraagt u een ww uitkering aan?

Een ww-uitkering aanvragen doet u altijd bij het UWV. Deze instantie besluit of u in aanmerking voor de werkloosheidsuitkering. Over deze beslissing wordt u binnen acht weken op de hoogte gesteld. U dient de aanvraag digitaal in via internet op www.werk.nl. Let op dat u niet de algemene website www.UWV.nl hiervoor gebruikt. De inschrijving is nodig om uw bereidheid om nieuw werk te zoeken te laten zien.

Indien u niet digivaardig bent om via internet uw aanvraag in te dienen dan kunt u altijd nog langsgaan op één van de WERKpleinen bij u in de buurt. Hier bieden medewerkers van het UWV hulp om uw aanvraag in te dienen. U kunt ook terecht op het WERKplein als u zelf thuis niet beschikt over internet. Op het WERKplein is zowel het UWV als de Sociale Dienst van uw gemeente te vinden. Ook andere organisatie bieden hier diensten aan op het gebied van re-integratie, het zoeken van werk en passende opleidingen.

Wat is nodig voor het aanvragen van een ww-uitkering?

Er zijn een aantal zaken die u bij de hand moet houden als u een ww-uitkering wil aanvragen. U heeft hiervoor nodig:

  • uw DigiD met geldige inlogcodes
  • uw laatste arbeidscontract
  • uw laatste loonstrook
  • uw bankrekeningnummer

Het aanvragen van de ww-uitkering is zonder geldige DigiD niet mogelijk. Bent u nog niet in het bezit van een DigiD of bent u de inloggegevens hiervan kwijtgeraakt of vergeten? Klik hier voor de DigiD website.

Aanvragen ww uitkering in stappen

WW-uitkering aanvragenHet aanvragen van uw uitkering gebeurd in een viertal stappen. Alle stappen zal u moeten doorlopen. Te beginnen met de stap waarin u zich inschrijft als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf via werk.nl. Daarna volgt de stap waarin u de werkelijke ww-uitkering aanvraagt. Mogelijk heeft u niet al uw gegevens doorgegeven of mist het UWV nog informatie. Dan volgt de derde stap, het aanvullen van uw aanvraaggegevens. De laatste stap is het ontvangen van de beslissing van het UWV.

  1. inschrijving bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende. Meestal weet u al eerder dat u ontslagen wordt door uw werkgever. Al vier maanden van te voren kunt u zich inschrijven als werkzoekende. Het UWV gaat er vanuit dat zodra bekend is dat u werkloos wordt, u zo spoedig mogelijk begint met het zoeken naar ander werk en start met solliciteren. U moet in de periode voordat u werkloos wordt minimaal één sollicitatieactiviteit hebben gedaan. Uiterlijk één dag na de eerste werkloosheidsdag kunt u zich nog inschrijven.
  2. (digitale) aanvraag van uw ww-uitkering. Gebruik hiervoor het hiervoor bestemde formulier. De aanvraag mag u al versturen vanaf drie weken voordat uw eerste werkloosheidsdag ingaat. U ontvangt binnen 48 uur per email bericht van het UWV een bevestiging van uw ww-aanvraag en de datum waarop een besluit komt. Bent u nog niet begonnen met solliciteren dan is het raadzaam om hier zo spoedig mogelijk mee te starten. Niet tijdig aanvragen kan gevolgen voor uw uitkering hebben.
  3. aanvullen ontbrekende gegevens. Er kan door het UWV geen tijdige beslissing worden genomen als niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ook hier krijgt u bericht over. Zorgt dat u zo deze gegevens snel ter beschikking stelt om onnodige vertraging te voorkomen.
  4. ontvangst beslissing. Het UWV laat u binnen acht weken de beslissing over uw aanvraag weten. Lees deze beslissing grondig door, want hierin staat informatie over uw ww-uitkering, zoals: de hoogte, de duur en wanneer de ww-uitkering ingaat.

Let op: het is belangrijk om bij uw aanvraag de volgende uitersten in acht te nemen:

  • Inschrijven vanaf 4 maanden vòòr tot uiterlijk 1 dag na de 1e werkloosheidsdag
  • Uitkering aanvragen vanaf 3 weken vòòr tot uiterlijk 1 dag vòòr de 1e werkloosheidsdagAdvies is om echter zo spoedig mogelijk alle aanvragen te regelen. Dit zal onnodige vertragingen in het aanvraagproces voorkomen.

Bekijk het onderstaande filmpje met de uitleg hoe u de ww-uitkering aanvraagt.