Uitkering zwangerschap

U bent zwanger en werkloos?

Het kan zijn dat u een werkloosheidsuitkering heeft en zwanger wordt. U krijgt dan als het ware zwangerschapsverlof van het UWV. De zogenaamde zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering (WAZO). Uw ww-uitkering tijdens uw zwangerschapsverlof stopt, maar u heeft dan recht op de zwangerschapsuitkering. U vraagt deze uitkering aan bij het UWV. Deze uitkering vervangt tijdelijk de ww uitkering. Lees hier verder voor meer informatie over uw uitkering tijdens een zwangerschap.

Bent u zwanger en heeft u al een ww-uitkering?

zwanger en werkloosTot het moment waarop uw verlof ingaat heeft u nog steeds de plichten die horen bij de ww-uitkering. Als zwangere blijft u dus verplicht solliciteren. Zorgt u er wel voor dat u een verklaring ontvangt van uw gynaecoloog, huisarts of verloskundige met daarin de uitgerekende datum. Deze hoeft u niet naar het UWV te sturen. Bewaar deze verklaring in ieder geval minimaal één jaar in uw eigen administratie. Het kan zijn dat het UWV alsnog naar de verklaring vraagt.

Als uw werkloosheidsdag op of na 1 juli 2015 lag dan wordt ook de WAZO-uitkering wekelijks aan u uitgekeerd. Bent u na voor 1 juli werkloos geworden dan ontvangt u de uitkering maandelijks. In beide gevallen is geen ingevuld Inkomstenopgave nodig want de uitbetaling gebeurd automatisch. Let u wel op dat na de WAZO het gebruikelijke regime weer geldt.

Hoe vraagt u zwangerschapsverlof aan?

Aanvragen regelt u via MijnUWV.nl met uw DigiD inloggegevens onder ww-uitkering en zwangerschap. Alle benodigde formulieren dient u zelf ruim voor het recht op het zwangerschapsverlof. Het UWV zal het zwangerschapsverlof berekenen. De uitkering die u ontvangt is hoger dan de ww-uitkering, te weten 100% van uw dagloon. Uw ww-uitkering start weer na de verlofperiode.

Uw contract verloopt tijdens uw zwangerschapsverlof?

Mocht onverhoopt uw arbeidscontract aflopen tijdens uw zwangerschap dan heeft u waarschijnlijk recht op ww. Hoe u een ww-uitkering aanvraagt leest u hier. Vermeld wel bij de aanvraag dat u zwanger bent inclusief de zwangerschapsverklaring. Na het verlof zal u indien u voldoet aan de eisen een ww-uitkering ontvangen.

Mag ik ontslagen worden omdat ik zwanger ben?

Uw werkgever mag u niet ontslaan omdat u zwanger bent. Dit blijft gelden tijdens de verlofperiode en de eerste zes weken na het bevallingsverlof. Ontslag is alleen in bijzondere gevallen mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie.

Neemt u zelf ontslag tijdens uw zwangerschap dan heeft u alsnog recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit geldt als u binnen 10 weken nadat u uw ontslag indient bent uitgerekend of als dan de baby wordt geboren.

Zwangerschap en solliciteren

Als u een ww uitkering ontvangt dan vervalt niet uw plicht om te solliciteren. Dit blijft u doen totdat het zwangerschapsverlof ingaat. Gaat u solliciteren dan hoeft u niet te melden dat u zwanger bent. Ook mag u niet bij een sollicitatie afgewezen worden omdat u zwanger bent.

Gedurende het verlof hoeft zich niet aan de sollicitatieplicht houden. Ook hoeft u tijdelijk niet als werkzoekende geregistreerd te staan.

Voor hoelang ontvang ik een zwangerschapsuitkering?

U heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. De uitkering ontvangt u niet eerder dan 6 weken vóór de uitgerekende datum en moet uiterlijk ingaan 4 weken vóór deze datum. Binnen deze periode mag u zelf bepalen op welke dag de uitkering begint.

Voorbeeld: uw uitgerekende datum van bevalling is op 1 augustus. Tussen 6 en 4 weken voor de bevallingsdatum  gaat het verlof in. U kiest voor 27 juli en geeft deze dag 4 weken en uiterlijk 2 weken voor deze datum door aan het UWV.