Verwijtbaar werkloos

Wanneer bent u verwijtbaar werkloos?

Ontslag krijgen is nooit een prettige ervaring. Als u daarbij ook nog eens zelf schuldig wordt bevonden (verwijtbaar werkloos) voor dit ontslag dan kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Wanneer spreekt men van verwijtbare werkloosheid en heeft u géén recht meer op een ww uitkering.

Regelgeving over verwijtbaarheid is sinds oktober 2006 flink versoepeld. Daarom bent u niet langer verwijtbaar werkloos als u op initiatief van uw werkgever instemt met de beëindiging van uw arbeidscontract. Toch is het raadzaam om u goed te laten adviseren om de juridische zaken rondom de beëindiging van uw arbeidscontract duidelijk te krijgen. Alle afspraken met betrekking tot uw ontslag dienen juist te zijn vastgesteld in een zogenoemd beëindigingscontract.

Welke regels gelden er voor verwijtbare werkloosheid?

verwijtbaar werkloosU bent verwijtbaar werkloos en hebt daarom geen recht op een ww-uitkering als u:

  • zelf ontslag neemt zonder dat hiervoor een gegronde reden was. Een gegronde reden kan zijn dat uw werkgever uw salaris structureel te laat of u te weinig uitbetaald. Er moet volgens het UWV wel een goede reden zijn om uw arbeidscontract zelf op te verbreken. Anders zal dit niet geaccepteerd worden en recht op een WW-uitkering in de weg staan.
  • zich niet aan de regels van uw werkgever heeft gehouden. Meestal gaat het dan om ernstige misdragingen en situaties waarin men op staande voet wordt ontslagen. Denk hierbij aan bedreiging van collega’s of leidinggevende, stelen van geld en goederen en ander ongeoorloofd gedrag. Bent u volgens eigen mening onterecht op staande voet ontslagen dan is het verstandig om een procedure bij de Kantonrechter te starten om zodoende uw ww-rechten veilig te stellen. Ook om een mogelijke ontslagvergoeding te mogen ontvangen is het raadzaam deze weg te volgen.

In het algemeen zal discussie met uw werkgever over uw functioneren niet resulteren in verwijtbaar werkloos worden.

Bent u na acceptatie van een andere baan verwijtbaar werkloos?

Gedurende een half jaar loopt u het risico om bij ontslag geen WW-uitkering te krijgen indien u uw huidige baan opzegt en bij een andere werkgever gaat werken. UWV controleert namelijk wel wat uw vooruitzichten waren toen u de andere baan accepteerde. U behoudt de rechten op een WW-uitkering indien u na de overstap van de oude naar de nieuwe werkgever voor minimaal een half jaar mocht werken. Dit geldt ook indien u onverwachts toch uw ontslag krijgt bij uw nieuwe werkgever.

Leidt verhuizing waardoor ik mijn baan verlies tot verwijtbare werkloosheid?

Hier gaat het om het zelf ontslag nemen en uw arbeidscontract te beëindigen. Dit zal dus resulteren in verwijtbare werkloosheid. Het kan voorkomen dat u met uw partner mee verhuist en het hierdoor onmogelijk wordt om bij uw huidige werkgever te blijven werken. Als u tot het moment van verhuizing wel blijft werken, dan behoudt u meestal uw WW aanspraak.

Bij samenwonen ligt dat anders. Als u uw arbeidscontract beëindigd als u gaat samenwonen dan wordt dat vaak gezien als verwijtbaar werkloos.

Leidt ontslag om bedrijfseconomische redenen tot verwijtbare werkloosheid?

Het UWV zal uw ontslag via een UWV-procedure om bedrijfseconomische redenen niet zien als verwijtbaar werkloos. De afgelopen jaren zijn zowel kleine als grote onderneming failliet verklaart. Een faillissement van uw bedrijf wordt gezien als een bedrijfseconomische reden.

Welke gevolgen zijn er na verwijtbare werkloosheid?

U heeft geen recht op een ww-uitkering als het UWV vindt dat u verwijtbaar werkloos raakt. Het UWV legt u dan verplicht sancties op met als gevolg een weigering van een ww-uitkering. U kunt dus in de problemen raken als u nog geen nieuwe werkgever hebt of als uw gezin afhankelijk is van uw inkomen. Wat rest is een bijstandsuitkering maar ook daar kunt u gekort op worden.