Sollicitatieplicht ww uitkering

Wat is sollicitatieplicht WW?

Als u recht heeft op een WW-uitkering dan heeft u ook enige plichten. De belangrijkste hiervan is de UWV sollicitatieplicht ww. U dient er voor te zorgen dat de werkloosheidsperiode zo kort mogelijk is door zo snel als het kan een baan te vinden. Wilt u weten hoe het zit met de sollicitatieplicht voor ouderen of hoe UWV omgaat met de sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk lees dan verder.

Solliciteren als u een WW-uitkering ontvangt

De sollicitatieplicht geldt al voordat u een ww-uitkering ontvangt. De plicht om te solliciteren naar passend werk gaat in zodra u zich registreerd als werkzoekende. Vaak weet u dat al nog voor u ontslagen wordt door uw werkgever. Daarbij zal u ook werk dat u wordt aangeboden moeten aanvaarden en u dient dan ook voor het werk beschikbaar te zijn. Het is dus niet zo dat u al uw tijd gaat vullen met andere activiteiten waardoor u geen tijd meer heeft voor regulier werk. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk.

sollicitatieplicht wwOok bent u verplicht te solliciteren in het kader van een re-intergratie traject of bij tijdelijk werk. Een re-integratie traject wordt door een werkcoach van het UWV opgesteld wanneer de kans klein is dat u werk vindt.

Zorg ervoor dat u alle sollicitatiebrieven of andere bewijzen dat u naar werk op zoek bent ook bewaard. U bent zelf vrij in de vorm van solliciteren. Denk hierbij aan het schrijven van open sollicitatiebrieven of reacties op vacatures, ingeschreven staan bij een uitzendbureau of uitnodiging voor een bezoek aan een potentiele werkgever en het voeren van gesprekken die mogelijk leiden naar werk.

Bewaren en administreren van de bewijzen kan in de UWV WERKmap. Ook als u al weer aan het werk bent. Het UWV kan zelfs na twee jaar nog naar deze sollicitatiebewijzen vragen en die u vervolgens dient aan te tonen.

UWV re-integratieplan

Naast het verplicht solliciteren kan het UWV ook aan u vragen om andere inspanningen te verrichten. Denk hierbij aan opleidingen volgen of workshops doen. Maar ook het uitvoeren van vrijwilligerswerk, bezoeken van een banenmarkt en omscholing. Vaak wordt hiervoor door het UWV een re-integratieplan opgesteld met hierin een re-integratievisie. U moet hieraan meewerken en gemaakte afspraken nakomen. Doet u dat niet dan bestaat de kans dat u gekort wordt op uw uitkering. U kunt bezwaar maken tegen deze verplichtingen indien u het hier niet mee eens bent.

Indien u zonder hulp geen werk vindt dan kan het UWV u helpen. Denk hierbij aan een sollicitatietraining voor ouderen of een proefplaatsing bij bedrijven. Met behoud van 3 maanden ww kan u aan de slag bij een werkgever. Het afnemen van een competentietest om na te gaan in welke activiteiten u goed bent behoort ook tot de mogelijkheden. Voor opleidingen en omscholing heeft het UWV vrijwel geen budgetten meer. De kosten hiervoor zal u zelf moeten dragen.

Hoe vaak solliciteren met ww?

Normaliter geldt de verplichting om een minimum van eenmaal in de week een sollicitatiebrief te versturen. Deze brieven bewaard u in de WERKmap. Het kan zijn dat u een werkcoach van het UWV toegewezen krijgt. De werkcoach kan al naar gelang uw persoonlijke situatie anders bepalen over de sollicitatieplicht en afspraken met u maakt over hoe vaak u dient te solliciteren, maar ook hoe u op zoek gaat naar werk.

Uitzonderingen op sollicitatieplicht

Er zijn enkele gevallen waardoor u niet hoeft te solliciteren wanneer u een ww-uitkering ontvangt. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • Op de eerste werkloosheidsdag nog 1 jaar van uw AOW-leeftijd
  • Op vakantie gaan
  • Bezig met het opstarten van een eigen bedrijf
  • werktijdverkorting of weersomstandigheden waardoor werk onmogelijk is
  • het volgen van een opleiding in het kader van een re-integratie
  • een proefplaatsing bij een bedrijf
  • uitvoeren van mantelzorg voor familielid
  • persoonlijke crisissituatie zoals sterfgeval in de familie of uw huis brand af

Let op dat ontheffing voor bovenstaande gevallen tijdelijk is en met vooraf instemming van het UWV gebeurd. Meestal met uw toegewezen werkcoach. Doet u dat niet dan bestaat de kans dat u gekort wordt op de hoogte van uw ww-uitkering.

In het geval van mantelzorg kunt u van de UWV werkcoach maximaal een half jaar ontheven worden van de sollicitatieplicht. Met mantelzorg wordt bedoeld de zorg die noodzakelijk is, maar meer tijd en energie kost dan normaal ziekenzorg, voor bijvoorbeeld een gehandicapte of ziek in uw naaste omgeving.

De mogelijkheid bestaat dat de ontheffing met hoge uitzondering meer dan 1x wordt verleend.

Passend werk

Als uitgangspunt hanteert UWV dat u zich de eerste 6 maanden mag richten op werk dat aansluit bij uw opleiding en werkervaring. Na dit half jaar dient u zich flexibeler op te stellen door werk te accepteren met functies die onder uw opleidingsniveau zijn of waarvoor u minder gaat verdienen of waarbij sprake is van een lange reistijd. Tijdelijk werk accepteren valt hier ook onder. Deze arbeidsinkomsten worden wel verrekend met de ww die u ontvangt. Zodoende gaat het UWV er vanuit dat het de grote daling op het inkomen van langdurig werklozen wordt gecompenseerd.

Heeft u al een uitkering voor 1 juli 2015 ontvangen dan geldt deze maatregel niet.

Sollicitatieplicht uwv 64 jaar

Als u werkloos wordt en u bent op de eerste dag nog maar een jaar verwijdert van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan hoeft u niet langer te solliciteren. Het UWV ontheft u in deze situatie van de sollicitatieplicht ww. Let u er dus heel goed op dat bij een vaststellingsovereenkomst om uw arbeidscontract te ontbinden rekening gehouden wordt met het vaststellen van de ontslagdatum.