Recht op ww-uitkering

Wanneer heeft u recht op een ww uitkering?

Uw werkgever heeft een ontslagaanvraag voor u lopen of geeft aan uw uren te willen verminderen. U verliest dus uw baan of gaat minder werken. Het UWV controleert bij uw ww-aanvraag of u voldoet aan een aantal criteria en hierdoor recht op een ww-uitkering heeft. Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor een WW uitkering? Leest u voor meer informatie verder.

Verliest u binnenkort uw baan of geeft uw werkgever aan u te willen ontslaan? Moet u direct solliciteren na ontslag? Hoe hoog is de uitkering en voor hoelang ontvangt u die? Maar belangrijker nog is de vraag of u in aanmerking komt voor een uitkering. Het antwoord hangt van een aantal zaken af.

U komt in aanmerking voor een WW-uitkering indien u als werknemer in loondienst uw baan verliest en voldoet aan bepaalde criteria. De hoogte van de uitkering zal bepaald worden op basis van een percentage over uw laatst verdiende salaris.

Voorwaarden voor WW

recht op ww-uitkeringEr gelden een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. Hieronder sommen we de vijf belangrijkste voorwaarden voor u op. In aanmerking voor de ww-uitkering komt u, als u:

  1. werkloos bent geraakt. Hiervoor geldt een minimum verlies van vijf normale arbeidsuren per week. Deze eis geldt niet als u normaliter minder dan tien uur per week werkt. Met minder dan 10 arbeidsuren is de helft van uw uren namelijk nooit de wettelijke norm van minimaal vijf uur.Ter verduidelijking geven we u het volgende rekenvoorbeeld.
    Als u per week 38 uur werkt en uw werkgever bepaalt dat u voor twee uur per week wordt ontslagen. U ontvangt dan dus geen WW. Wanneer uw werkweek bestaat uit acht uur per week en u wordt voor vier uur ontslagen dan ontvangt u wel een ww-uitkering.
  2. niet door uw werkgever verplicht loon door betaald krijgt. Anders is er sprake van een zogenoemde fictief opzegtermijn.
  3. direct beschikbaar bent voor een nieuwe betaalde baan en deze accepteert.
  4. in de 36 weken voorafgaande uw ontslag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt. In deze “wekeneis” telt een week al mee indien u in die week een dag heeft gewerkt. De weken met daarin onbetaald verlof, ziekte of arbeidsongeschikt mag u optellen bij de periode van 36 weken. Hierdoor kan er een langere periode naar uw arbeidspatroon worden gekeken
  5. buiten uw eigen schuld om werkloos bent geraakt. Verwijtbaar werkloos bent u als u zelf ontslag neemt bij uw werkgever of op staande voet ontslag krijgt. U heeft in principe géén ww recht.