Maximum dagloon berekenen

Wat is garantiedagloon?

Voordat we u uitleggen hoe ze bij het UWV het maximum dagloon berekenen eerst wat meer uitleg. Wanneer u in dienst bent gekomen bij een werkgever vanuit de WW en u ging daar minder verdienen dan dat u daarvoor in dienstverband had maar u wordt opnieuw werkloos. Dan kan het zo zijn dat u in aanmerking komt voor het garantiedagloon van de WW. Het UWV neemt als basis voor het berekenen van uw ww-uitkering uw oude en hogere inkomen. Hierdoor is de uitkering dan ook hoger dan indien de uitkering berekend wordt op uw lagere inkomen. Met deze regel wil het UWV voorkomen dat werkzoekende toch op zoek gaan naar een passende baan ook al is de verdiensten een stuk lager. De garantiedagloon regeling zorgt ervoor dat u dus wel aan de slag gaat voor een lager salaris, maar verzekerd uw ww-dagloon.

maximum dagloon ww 2016

Op basis van door u overgedragen informatie zal het UWV uw dagloon berkenen. Het maximum dagloon waarover u een uitkering ontvangt is gesteld in 2016 op €202 bruto per dag. Als u vindt dat het dagbedrag te laag is, vraag dan de berekening op bij het UWV.

Voorwaarden dagloon uwv

Gaat u vanuit de ww weer aan het werk dan zijn er enige voorwaarden die gesteld worden aan het berekenen van uw uitkering door het UWV met behulp van uw dagloon. De volgende voorwaarden op uw dagloon zijn dan van toepassing (als u op of na 1 juli 2015 opnieuw werkloos wordt):

  • Voordat u uw baan verloor en werkloos werd werkte u minimaal 1 jaar bij uw vorige werkgever.
  • U had na deze baan het recht op een ww-uitkering.
  • uw ww-uitkering vervalt omdat u aansluitend een nieuwe baan of meerdere banen heeft aangenomen.
  • u wordt opnieuw werkloos, de ww-uitkering die u had wordt stopgezet maar u heeft opnieuw recht op een ww-uitkering.
  • de nieuwe ww-uitkering start binnen een jaar na de start van uw vorige ww-uitkering.

Uw dagloon berekenen

maximum dagloon berekenenVanaf 1 juli 2015 zal het UWV het sociale verzekeringsloon (SV-loon) over een periode van een geheel jaar voorafgaande uw ontslag bekijken om uw dagloon te kunnen berekenen. Hierbij doet het er niet toe of uw SV-loon door één of meerdere werkgevers is uitbetaald of dat het is ontvangen in meerdere dienstverbanden kort achter elkaar bij dezelfde werkgever. SV-loon staat voor het loon waarover belastingen zijn afgedragen en sociale zijn betaald.

Heeft u nog niet een vol jaar gewerkt voor één of meerdere werkgevers dan zal het dagloon gebruikt voor de bepaling van uw ww-uitkering lager zijn dan het gemiddelde loon dat u kreeg uitbetaald door uw werkgever(s). Reden hiervan is dat het UWV het gemiddelde loon neemt over een heel jaar en dit vervolgens door 261 uitkeringsdagen deelt. Hierdoor zal het gemiddelde dagloon ten opzichte van uw werkelijk verdiende dagloon lager uitkomen.