Hoogte en duur ww uitkering

hoogte ww-uitkering en duur berekenen

De hoogte en duur van een ww uitkering is per persoon anders. Afhankelijk van uw situatie wordt een berekening gemaakt om de hoogte van uw ww-uitkering en de einddatum te bepalen. Bepalend voor deze berekening is bijvoorbeeld uw leeftijd, het aantal jaren dat u gewerkt heeft (arbeidsverleden) en de hoogte van uw laatst genoten inkomen. Meer weten over hoe hoog uw ww-uitkering wordt leest u hier.

Hoe hoog wordt uw ww-uitkering?

Voor de eerste 2 maanden van uw uitkeringsperiode ontvangt u 75% over uw laatst verdiende loon van de afgelopen 12 maanden. De maanden er na zal dat nog maar 70% zijn. Het UWV zal uitgangspunten gebruiken voor de berekening van de hoogte van uw uitkering.

Uw ww uitkering is:

  • onafhankelijk van uw opgebouwde eigen vermogen
  • onafhankelijk van het inkomen van uw levenspartner of andere leden uit uw gezin
  • afhankelijk van inkomsten naast uw uitkering (mogelijk vindt er aftrek plaats over een deel van die inkomsten)
  • aan een maximum gebonden: het maximum dagloon

Hoogte en duur ww uitkeringDagloon wil zeggen het per dag door u verdiende loon in het jaar voorafgaande uw werkloosheid. Loon waar over u premies heeft afgedragen in het kader van de sociale verzekeringen (sv-loon). Vaak tellen door u ontvangen bonussen mee in deze berekening, maar andere kosten zoals reis- en telefoonkosten niet.

Het UWV zal uw dagloon aan de hand van de door u overgedragen informatie berkenen. Het maximum dagloon waarover u een uitkering ontvangt is gesteld in 2016 op €202 bruto per dag. Denkt u dat de hoogte van uw dagloon niet klopt, vraag dan de berekening op bij het UWV.

Hoelang ontvangt u een ww-uitkering?

De duur van uw ww-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u voldoet aan de wekeneis dan krijgt u voor 3 maanden ww- uitkering. Voldoet u ook aan de jareneis dan zal de duur langer zijn.

Gaat u aan het werk en is het loonverlies kleiner dan 12,5% dan stopt uw recht op een ww-uitkering.

Als u voor 1 januari 2016 al ww ontving dan kan de ww-uitkering verlengd worden tot 36 maanden maximale uitloop. Krijgt u na 1 januari 2016 uw ww, dan is de maximale uitloop verkort naar 24 maanden. Naarmate uw ontslagdatum steeds later valt in 2016 wordt uw WW duur steeds korter. De verkorting van de ww looptijd zal lopen tot 1 juli 2019.

Voorbeeld berekening WW-uitkering duur

Jan is geboren in 1980. Jan wordt 18 jaar in 1998 en is toen ook gestart met werk in loondienst. Als Jan sinds 1998 onafgebroken heeft gewerkt en in 2016 wordt ontslagen, heeft hij een arbeidsverleden van 17 jaar (en dus niet 18 jaar, want het ontslagjaar wordt niet mee geteld). Hij heeft voor 17 maanden rechten opgebouwd om een WW-uitkering te ontvangen.

Rekenhulp ww-uitkering

Als u een indicatie van de hoogte van uw ww uitkering per maand wilt berekenen dan zijn er op het internet diverse rekenhulp te vinden. Allerlei instanties, waaronder natuurlijk het UWV biedt deze rekenhulp aan. Het gaat om een indicatie omdat alleen het UWV formeel na uw aanvraag de hoogte berekend en aan u bekend maakt.

Rekenhulp UWV

Meestal zal u er financieel beter van worden als u aan het werk gaat. Zoals het UWV aangeeft op haar website: werken is gunstig voor uw inkomen.

Bereikt uw WW-uitkering de maximale duur?

De ww-uitkering die u ontvangt is een vangnet voor een bepaalde vooraf gestelde periode. Het UWV heeft in de beslissing over uw uitkering de periode aangegeven die voor u berekend is. Na de looptijd is het einde van uw ww-uitkering bereikt en zal de uitbetaling ervan stoppen.

Het kan zijn dat u als ex-werknemer in loondienst na afloop van de WW recht heeft op een zogenaamde IOW uitkering (Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen) of IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen). Deze uitkeringen zijn op bijstandsniveau. Bent u op of na uw 60e verjaardag werkloos geworden dan geldt tot zeker 2020 de
IOW. Bent u voor 1965 geboren dan is er sprake van de IOAW.