Betaaldatum ww-uitkering

Wat is de betaaldatum van mijn WW-uitkering?

U vraagt zich vast af wanneer uw ww-uitkering wordt overgemaakt. De betaaldatums van de ww-uitkering zijn persoonsafhankelijk en hangt af van de ingangsdatum van de uitkering. Uw betaaldatum voor de ww-uitkering is dus uniek.

Ligt uw ww ingangsdatum vóór 1 juli 2015 of er na? Lees verder onder de kop die voor u van toepassing is.

Uw WW-uitkering is vóór 1 juli 2015 gestart?

Uw uitkering wordt per 4 weken achteraf door het UWV betaald. Dit is niet op een vast dag in de maand. De eerste betaling heeft u waarschijnlijk na uw eerste WW periode van 2 of drie weken ontvangen. Daarna geldt voor u een uitbetaling van de uitkering per 4 weken.

betaaldatum ww-uitkeringOmdat voor ieder persoon de ingangsdatum van de ww verschilt zal ook de betaaldata van de ww-uitkering persoonsafhankelijk zijn. Een exact betaalschema met een vaste dag per maand (zoals bijvoorbeeld met een Bijstandsuitkering) is dus niet aanwezig. Uw volgende betaaldatum kunt u met de UWV Rekenhulp berekenen.

Als het UWV u nadrukkelijk vraagt om een Inkomstenformulier WW op te sturen dan wordt de ww-uitkering pas betaald nadat u dit formulier heeft ingestuurd.

UWV Rekenhulp

Is uw WW-uitkering gestart op of na 1 juli 2015?

Er geldt voor u een andere betaalsystematiek dan de situatie van vóór 1 juli 2015 met de 4-wekelijkse cyclus. Na afloop van iedere kalendermaand wordt de uitkering aan u uitbetaald. Let op dat u eerst het formulier Inkomstenopgave invult en daarna direct naar UWV opstuurt.

In beide situaties zal u van het UWV in de maand mei vakantiegeld van uw ww-uitkering krijgen.

Invullen formulier Inkomstenopgave

Op het formulier geeft u de inkomsten (incl. eventueel ontvangen vakantiegeld) van de voorgaande maand door. Ook als u geen inkomsten had geeft u dat op het formulier aan. Pas na ontvangst van dit formulier zal UWV binnen 10 werkdagen (na berekenen en vaststellen van de WW hoogte) tot betalen overgaan. Meestal duurt het dan nog 2 à 3 dagen voor het bedrag daadwerkelijk bijgeschreven is op uw rekening.

Het komt voor dat op uw formulier Inkomstenopgave een bedrag is ingevuld. Uw werkgever heeft er voor gezorgd dat dit bedrag is doorgegeven aan de belastingdienst. Het is raadzaam dit bedrag te controleren met het juiste bedrag en de juiste periode op uw loonstrook.

U kunt dit bedrag aan inkomsten aanpassen indien u het met deze opgave niet eens bent of als de gegevens van uw werkgever nog niet bekend zijn.

UWV formulier Inkomstenopgave

Berichtenbox op MijnOverheid

De WW betaalspecificaties zijn terug te vinden in de Berichtenbox op MijnOverheid.nl. De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus waarin u post van overheidsinstanties, waaronder het UWV ontvangt. Automatisch ontvangt u een email als er nieuwe berichten naar u zijn verstuurd. U kunt ook aangeven een bericht in de Berichtenbox te willen ontvangen na betaling van uw uitkering. Voor het gebruik van deze dienst heeft u uw DigiD gegevens nodig. Zonder deze gegevens kunt u dus niet bij de Berichtenbox, maar ook niet naar de MijnUWV omgeving.

Betaling duurt te lang, wat moet ik doen?

Als betaling van uw ww-uitkering door het UWV te lang duurt is het raadzaam direct contact met het UWV op te nemen. Mogelijk is het UWV nog bezig met de afhandeling van uw aanvraag (waarvan de duur acht tot tien weken is) of wordt er gewacht op een Inkomstenopgave formulier.

Te veel of te weinig WW-uitkering ontvangen

Ook hier geldt het advies om direct contact op te nemen met het UWV. Bij voorkeur via het centrale nummer van het UWV dat hiervoor bestemd is.

0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus de gebruikelijke belkosten).

Om na te gaan of u inderdaad te weining ww heeft ontvangen zal het UWV hier zo spoedig mogelijk onderzoek naar doen. Indien u inderdaad te weinig uitgekeerd heeft gekregen dan maakt UWV zo snel mogelijk het verschil naar u over.

Ook kan het voorkomen dat het UWV een bedrag uitbetaald dat hoger is dan uw uitkering. Mocht dit gebeuren dan is het aan te raden dit zo snel mogelijk te melden. Het te veel uitgekeerde bedrag dient namelijk terugbetaald te worden.

Als het UWV ontdekt dat er teveel aan ww-uitkering door u is ontvangen dan krijgt u hier schriftelijk melding van. Het te veel betaalde bedrag moet u binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke melding aan het UWV terug betalen. Mocht u niet in staat zijn om het totale bedrag in één keer terug te betalen dan kunt u een betalingsregeling aangaan. U schrijft hiervoor een brief aan het UWV met daarin:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • maand waar betaling is misgegaan
  • hoeveel u per maand kunt terugbetalen