Wajong Uitkering – Wat is een Wajong-uitkering

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het is een wet die in 2015 op is gegaan in de Participatiewet. De eerste versie van deze wet stamt nog uit 1998 en heette toen Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het was een volksverzekering voor alle ingezetenen van Nederland. Specifiek dus bedoeld voor mensen die voor de zeventiende verjaardag volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden.

In 2010 is op de eerste Wet een vernieuwing gekomen. Vandaar dat er nu drie versies van de Wajong bestaan: de oude wajong, de nieuwe Wajong en onder de Participatiewet nu dan de Wajong 2015.

 • Oude Wajong geldt voor mensen die voor 1-1-2010 in de Wajong kwamen. Nadruk ligt meer op de uitkering en niet op het vinden van passend werk.
 • Nieuwe Wajong is voor mensen die tussen 1-1-2010 en 1-1-2015 in de Wajong kwamen. Je krijgt hulp bij het zoeken naar aangepast werk.
 • Wajong 2015 is voor mensen die vanaf 2015 in de huidige regeling vallen. Je hebt geen uitzicht op werk na beoordeling van je arbeidsvermogen.

Voor wie is de Wajong?

De Wajong is een uitkering voor jongeren met een beperking. Je bent jonggehandicapte als je jonger bent dan 30 jaar en wegens ziekte of een handicap niet meer kunt werken. Deze uitkering geldt voor jongeren van 18 jaar of ouder. Ben je jonger dan 18 jaar dan kom je niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Er wordt door goed naar jouw persoonlijke omstandigheden gekeken om na te gaan waar mogelijkheden liggen tot werk.

Mogelijk kan je nog enige werkzaamheden verrichten. Als je kan werken dan krijg je van het UVW hulp bij het vinden van passend werk.

Wajong uitkering aanvragen

Allereerst geldt dat je door ziekte of beperking nooit meer kan werken. Daarbij zijn er enkele voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Dit zijn de mogelijke situaties:

 • op je 18de ben je ziek of heb je een handicap
 • na je 18de maar voor je 30ste werd je ziek of kreeg je een handicap. In dat jaar volgde u een studie met minimale duur van 6 maanden.

Daarbij geldt ook nog eens dat je:

 • op het moment van aanvragen geen opleiding volgt in Nederland woont.
 • Je kan met Wajong 2015 geen uitkering ontvangen als je een opleiding of studie volgt.

De aanvraag zelf dien je in bij het UWV.

Beoordeling arbeidsvermogen

Deze beoordeling vraag je aan bij het UWV. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om arbeid te verrichten. Het zogenoemde arbeidsvermogen.

Bestaan er mogelijkheden dan worden deze vastgelegd in een participatieplan. Ook bij blindheid, slechtziend, doofheid of slechthorend kan er met hulp een baan gevonden worden.

Wajongeren en Werkgevers

Via de overheid worden werkgevers gestimuleerd om Wajongeren werk aan te bieden. Deze werkgevers krijgen indien gewenst ondersteuning van het UWV. Het gaat hier bijvoorbeeld om job coaching, proefplaatsing, looncompensatie.

Stoppen Wajong-uitkering

Deze uitkering stopt op het moment dat je:

 • weer kan werken
 • in het buitenland woont
 • de AOW-leeftijd bereikt hebt
 • in detentie zit voor langer dan een maand
 • de regels niet naleeft