Arbeidsongeschiktheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je wilt er natuurlijk liever niet over nadenken, maar iedereen kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Je bent arbeidsongeschikt wanneer je werkzaamheden helemaal niet of voor een deel niet meer kunt uitvoeren. Dit kan gebeuren door ziekte of door een ongeval. Arbeidsongeschiktheid heeft natuurlijk grote gevolgen voor je financiële situatie.

Om mensen die arbeidsongeschikt raken goed te kunnen helpen is er gelukkig de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je kunt aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheid uitkering als je door een arts geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Uiteindelijk beslist het UWV of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het soort arbeidsongeschiktheidsuitkering hangt af van of de mate van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid uitkering bij duurzame arbeidsongeschiktheid

Welke soort arbeidsongeschiktheidsuitkering je krijgt hangt af van je prognose. Als de kans op (volledig) herstel klein is, dan betekent dit dat je duurzaam arbeidsongeschikt bent. Op dat moment kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die de IVA-uitkering heet. De afkorting IVA staat voor Inkomens Volledig Arbeidsongeschikten.

Onder volledig wordt verstaan dat je niet meer dan 20% van je laatstverdiende loon kunt blijven verdienen. Anders gezegd: je bent minstens 80% arbeidsongeschikt. De wachttijd voor deze arbeidsongeschiktheid uitkering is erg lang. Pas twee jaar nadat je gehandicapt of ziek bent geraakt krijg je de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Voor die tijd word je gelukkig niet aan je lot overgelaten. De eerste twee jaar betaalt je werkgever namelijk je salaris ten minste voor een deel door.

Tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je alleen gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, dan kun je aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die de WGA-uitkering wordt genoemd. Deze afkorting staat voor Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Je komt voor de WGA-uitkering in aanmerking als je voor minimaal 35%, maar voor minder dan 80% arbeidsongeschikt raakt. Dit is gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Je krijgt eveneens een WGA-uitkering als je voor tenminste 80% arbeidsongeschikt bent, maar de kans op herstel redelijk is. Dit betreft dan een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Een arts zal de mate van arbeidsongeschiktheid en de kans op herstel bepalen.

Soorten WGA-uitkering

De WGA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarbinnen drie soorten uitkeringen te onderscheiden zijn:

  • LGU: loongerelateerde uitkering, gerelateerd aan je salaris voordat je arbeidsongeschikt werd.
  • LAU: loonaanvullingsuitkering voor als je tenminste nog de helft van je verdiencapaciteit zelf kunt verdienen. Je kunt dan deze arbeidsongeschiktheid uitkering krijgen.
  • VVU: deze vervolguitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor als je minder dan de helft van je verdiencapaciteit gaat verdienen. De VVU is gebaseerd op het minimumloon.

In de meeste gevallen krijg je eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna krijg je een van de andere uitkeringen, de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten zorg je ervoor dat je een uitkering kunt krijgen als je door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Een arbeidsongeschiktheids verzekering is bedoeld voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen vanuit een werkgeversverzekering, zoals directeuren-grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers.

De arbeidsongeschiktheids verzekering wordt periodiek uitgekeerd. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks zijn. Het is een van de meest ingewikkelde verzekeringen om af te sluiten. De arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV keert een bedrag uit dat je hebt besproken met je verzekeraar bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheids verzekering.

Er wordt een bedrag uitgekeerd voor elke dag dat je arbeidsongeschikt bent totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Doorgaans wordt maximaal 80% van het inkomen verzekerd via een arbeidsongeschiktheids verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Voor ZZP’ers bestaat helaas geen ziektewet. Als je een keer voor een korte periode ziek bent of om een andere reden niet kunt werken, dan is dit meestal nog wel op te vangen. Raak je echter voor langere tijd of voor altijd arbeidsongeschikt, dan heeft dit helaas grote financiële gevolgen.

Toch heeft ongeveer driekwart van de ZZP’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat een veel gehoorde klacht is dat deze veel te duur is. Gelukkig is hierin de laatste paar jaren wel verbetering gekomen. Inmiddels zijn er andere oplossingen beschikbaar dan alleen de volwaardige arbeidsongeschiktheids verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP met beperkte uitkeringsduur

Een goedkoper alternatief voor een complete AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP met slechts een beperkte uitkeringsduur. Je kunt dan bij ziekte voor een bepaalde duur terugvallen op deze uitkering. Dit kan bijvoorbeeld twee of vijf jaar zijn. Deze optie is veel goedkoper, omdat de verzekeraar niet hoeft uit te keren tot de pensioenleeftijd.

Als je voor dit soort arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kiest, dan is het wel belangrijk om de risico’s van de beperkte dekking in kaart te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar financiële reserves en het inkomen van een eventuele partner.

Tips om arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP betaalbaar te houden

Je hoeft gelukkig niet het wiel uit te vinden als het gaat om de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP. Vele freelancers gingen je voor en hebben al tips bedacht. Doe hier dan ook je voordeel mee. Let er wel op dat aan sommige tips enig risico is verbonden, dus denk goed na over welke tip je wilt opvolgen in jouw persoonlijke situatie.

  • Tip 1: Je hoeft niet je volledige inkomen te verzekeren. Bereken je vaste lasten en eventueel iets extra voor levensonderhoud en dat bedrag verzeker je. Dat scheelt flink in de premie die je moet betalen.
  • Tip 2: Bepaal welke wachttijd je wilt. De verzekeraar gaat pas uitkeren na afloop van deze wachttijd. Een langere wachttijd zorgt voor een lagere premie.
  • Tip 3: Kies een beoordelingscriterium. Je kunt je laten verzekeren voor het geval je je eigen werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, maar ook voor wanneer je niet meer in staat bent tot soortgelijke werkzaamheden. Een andere optie is volledige arbeidsongeschiktheid waarbij je helemaal niet meer kunt werken. Het is het goedkoopst om deze laatste optie te verzekeren. Nadeel is wel dat je dus wellicht genoodzaakt bent om minder leuk werk te gaan doen in het geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Tip 4: Vraag altijd meerdere offertes voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij verschillende verzekeraars en vergelijk deze. Dit kan echt zeker de moeite lonen en veel geld besparen.
  • Tip 5: Door de uitkeringsdrempel te verhogen kun je ook besparen op de premie. Deze drempel zegt voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt moet zijn voordat je verzekering gaat uitkeren. Als je wilt dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP uitbetaalt bij 25% arbeidsongeschiktheid, dan zal dit duurder zijn dan bij 80%.